આર આર શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા લિ

Show:
Sort By:

ટપાકો અને જાદુઈ ચંપલ

ટપાકો અને જાદુઈ ચંપલ..

र 80.00

ઢાઈ અક્ષર પ્રેમકા

ખોખલી ધાર્મકિતા, પરંપરા અને રીવાજો સબળતા રુગ્ણ સમાજમાં જેમને છાનામાનાં કે બીતાબીતા પ્રેમ કર્યો, અસહ્..

र 225.00

ધ બોસ (મેનેજમેન્ટ પર્સનાલિટી લીડરશિપ)

સફળતાનો સીધો સંબંધ મેનેજમેન્ટને કુશળતા સાથે રહ્યો છે. મેનેજરને કે સીઈઓને બીજુ બધું ચાલે પણ કર્મમાં ઢ..

र 250.00

નીરખને ગગનમાં

બધી રીતે પોતાનાં મૂળિયાંથી કપાઈ ગયેલો માણસ કદી સ્વસ્થ ન હોઈ શકે. એણે રોગની મૈત્રી કેળવવી જ પડે. પૂરી..

र 175.00

પતંગિયાની આનંદયાત્રા

ઉત્તરરામચરિત માં પ્રારંભે મહાકવિ ભવભૂતિ માટે પ્રશંસાના શબ્દો પ્રયોજીને સૂત્રધાર કહે છે • ‘ વશ થયેલી ..

र 275.00
પળોના પડછાયા PREORDER

પ્રેમ એટલે

નિબંધોનું કામ માહિતિનો ભંગાર ઠાલવી દેવાનું નથી. ક્યારેક મને એવું લાગે છે કે દિવસ દરમિયાન આજનો મનુષ્ય..

र 200.00

પ્રેમનો પગરવ

ઈશ્વર એ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. જે હૃદયમાં પ્રેમનો વાસથાય ત્યાં ઈશ્વર આપોઆપ જ બિરાજમાન થઈ જતો હોય પ્રાદુ..

र 80.00

બત્રીસે કોઠે દીવા

બત્રીસે કોઠે દીવા..

र 175.00